Kotitalousvähennys 2017

Vuonna 2017 kotona teetetyn työn kustannuksista voi vähentää 50 % verosta. Vähennys on henkilökohtainen. Sen enimmäismäärä on 2400 euroa / henkilö ja omavastuu 100 euroa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus on maksettu.

Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 2400 euroa vuodessa, omavastuu on 100 euroa. Täyden vähennyksen saa noin 4999,50 euron suuruisilla kustannuksilla (4999,50 × 50 % - 100 = noin 2399,75 euroa). Omavastuuosuudesta johtuen vähennystä alkaa saada, kun yritykselle maksetun vähennyskelpoisen työn osuus ylittää 200 euroa (200 x 50% = 100 euron omavastuu).

Mistä työstä vähennyksen saa?

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetty kotitalous-, hoiva-, tai hoitotyö. Tavanomainen kotitaloustyö voi olla esim. siivousta, tiskausta, silitystä, pyykinpesua tai muuta vaatehuoltoa, kaupassakäyntiä. Myös piha-alueen ja puutarhanhoito lasketaan tavanomaiseksi kotitaloustyöksi. Tavanomainen hoiva- ja hoitotyö tarkoittaa hoidettavan kotona tapahtuvaa esimerkiksi lasten, sairaiden, vanhusten tai vammaisten avustamista.

Mistä verosta vähennys tehdään?

Vähennys tehdään valtion verotuloista. Ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Myös puolisoa koskee 100 euron omavastuu. Vähennys jaetaan puolisoille siten kuin he ovat sitä ennen verotuksen päättymistä vaatineet. Kotitalousvähennystä vaaditaan veroehdotuksella tai veroilmoituksella, siitä huolimatta, että vähennyksen perusteella on haettu muutosta ennakonpidätysprosenttiin. Kotitalousvähennystä haetaan lomakkeella VEROH 3086 (no 14).

Mikä on ennakkoperintä?

Kotitalousvähennys otetaan huomioon jo ennakkoperinnässä, jos asiakas sitä vaatii. Tositteet kuluista ja muu selvitys esim. palvelunostosopimus vähennyksen perusteista on oltava mukana verotoimistossa haettaessa muutosta ennakonpidätysprosenttiin.

Kuka vähennyksen saa?

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai hoivatyöstä työkorvausta. Työkorvaukseksi sanotaan yritykselle tai yrittäjälle maksettua palkkiota.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saa osoitteesta www.vero.fi tai verotoimistoista.